GPS-Nøjagtighed i udendørsområder

Et stærkt GPS signal og en stærk modtager skal som regel vise en GPS positions nøjagtighed ned til ca. 3-10 meter. Modsat vil et svagere signal reducere positions nøjagtigheden, bevægelseshastighed, afstande mv.. Når man bruger et GPS ur udendørs og har behov for at få aflæst sin position, skal man være opmærksom på hvor man befinder sig og omgivelserne, da der er nemlig en række faktorer, som påvirker nøjagtigheden af ​​position, afstand og hastighedsaflæsninger, der vises på enheden eller telefonen.

Hvilke faktorer påvirker GPS signaler
GPS er et super smart hjælpeværktøj til forskellige formål som eksempelvis til motionister, lokalisering og til forældre med børn udstyret med et GPS børneur. Det kan dog tit ske, at man har oplevet uret er lang tid om at sende/modtage/finde GPS signal eller at positionen ikke helt passer med den placering man står i. Potentielt er der mange faktorer der kan reducere nøjagtigheden af en GPS position, det kan være:

  • fortættet områder, feks. Byer med store bygninger eller skove og lignende, da GPS signalet reflekteres eller har svært ved at trænge igennem.
  • Antallet af satellitter som uret kan forbinde sig til, da flere forbundene satellitter giver flere målepunkter og dermed mere nøjagtighed af positionen.
  • At uret anvender en algoritme til at udregne en position, hvis softwaren i uret ikke gemmer positioner hvert sekund eller sjældnere. Antallet af lagret position i ure afhænger naturligvis hvilken kvalitet af hard -og software uret er udstyret med.

Vil der være forskel på urene?
Udover de ovennævnte faktorer, skal man også være opmærksom på at der er meget stor forskel på urene generelt set. Nogle ure indeholder bedre modtagere og andre mindre gode, hvilket vil betyde at de i samme omgivelser vil positionsnøjagtigheden variere, det gælder naturligvis særligt under svære faktorer nævnt tidligere. Dette kan sammenlignes med mobiltelefoner hvor to forskellige telefoner værende samme sted kan have god og dårlig forbindelse.
Det er dog ligeså vigtigt at man ikke sammenligner et ur med en smartphone telefon når man måler GPS nøjagtighed. Der er stort forskel på de to enheder, både på batteri og software pga. de to enheders muligheder i deres fysiske størrelser.